bewaerschole

De Bewaerschole in Burgh-Haamstede is een podium voor in situ projecten en tentoonstellingen. De unieke ligging en de karakteristieke eigenschappen van het gebouw maken het tot een spannende een aantrekkelijke plek voor kunstenaars om te werken. De Bewaerschole wil tentoonstellingen ontwikkelen op het gebied van hedendaagse kunst waarbij aandacht is voor de omgeving en voor innovatie. Gestreefd wordt naar presentaties met uiteenlopende kunstvormen, lezingen, workshops en publicaties. Hierbij worden kunstenaars, deelnemers, studenten en publiek actief betrokken. De Bewaerschole ambieert binnen haar tentoonstellings- en projectbeleid samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere kunstinstellingen, stichtingen en bedrijven. De Bewaerschole heeft voor haar activiteiten het thema ‘Balanceren tussen Zoet en Zout’ gekozen. Dit thema sluit aan bij de sociaal-economische en culturele ontwikkeling van het eiland Schouwen-Duiveland en bij de huidige belevingswaarde van het landschap en in het bijzonder bij de problematiek van de estuaria. Gedurende de projectperiode willen we een beeld krijgen hoe de mensen en de natuur op het eiland Schouwen-Duiveland balanceren tussen zoet en zout. Een beeld gebaseerd op de huidige situatie en/of met de blik op het verleden of de toekomst en in relatie met ontwikkelingen op andere plekken op de wereld waar deze problematiek ook speelt . We hebben gekozen voor een vijf jaar durend project om de kunstenaars de kans te geven gedegen onderzoek te doen. Dat biedt ook aan instellingen en nieuwe kunstenaars de mogelijkheid om gedurende de vijf jaren mee te denken en ook een bijdrage te leveren. zie ook http://mirthevandijk.nl/bewaer/historische-en-technische-toelichting/

 

openingstijden:

vrijdag t/m zondag van 14.00 uur tot 17.00 uur
gesloten op eerste, tweede kerstdag en 1 januari